Nyhets- og infotavle

Nå 35.666 brukere!

Nå 35.666 brukere!

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Vi har nå 35.666 brukere på portalen!
PLIVO en nok hovedårsaken, men vi ser at stadig flere ambulansetjenester bygger opp raftige sertifiseringer og gode kursporteføljer!
Fantastisk morsomt å kunne være med å bidra til å spre akuttmedisinsk kunnskap til mange, og i tillegg bidra til operativ samhandling mellom etater på en felles plattform. Vi har allerede gode synergieffekter av delingsmodellene vi praktiserer, og disse vil ikke bli mindre i tiden som kommer!