Nyhets- og infotavle

13 av 19 HF rapporterte til Hjertestansregisteret i 2014

13 av 19 HF rapporterte til Hjertestansregisteret i 2014

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Helseforetak som leverer data til Norsk hjertestansregister

I 2014 ble det rapportert inn 1506 tilfeller til Norsk hjertestansregister fra til sammen 13 helseforetak.

Forekomsten av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge beregnet ut fra rapporterte tilfeller er 44 /100.000 per år. For Norge som helhet tilsvarer dette at om lag 2250 personer ble behandlet for plutselig hjertestans utenfor sykehus i 2014. 

I Norge har studier vist en høy andel som har fått HLR før ambulansen kommer og det er svært gledelig at dette også gjelder i registeret. Det rapporteres at 78 % av pasientene får HLR før ambulansen ankommer. Pasienter som får stans etter at ambulansen kommer frem er ekskludert. Det er små forskjeller mellom kjønn og landsdeler når det gjelder andelen som får HLR før ambulansen ankommer.

Rapporten fra registeret

Årsrapport 2014