Nyhets- og infotavle

Høringssvar om ny legespesialitet

Høringssvar om ny legespesialitet

av Nora Seland Omnes -
Antal svar: 0

Helsedirektoratet sendte på høring et utkast til læringsmål for en ny legespesialitet, akutt- og mottaksmedisin (AMM). Vedlagt ligger NAKOS sitt høringssvar.