Nyhets- og infotavle

Gode HLR-resultater

Gode HLR-resultater

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

I dag publiserte Norsk hjertstansregister data fra kvalitetsindikatorene "Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende" og "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans" for første gang. Resultatene er gode, men det er fortsatt rom til å bli bedre. Norge ligger godt an i europeisk sammenheng når en sammenligner dette med en nylig publisert studie på hjertestans, som omfatter 27 europeiske land (EuReCa-studien).


Helse Midt-Norge i toppen
Flere overlever hjertestans, får tilbake egen hjerterytme og transporteres til sykehus. For 1. tertial 2015 viser indikatoren "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans", at 32,8 prosent av pasentene med hjertestans fikk tilbake egen hjerterytme på landsbasis. Andelen vellykkede gjenopplivninger varierer fra helseregion til helseregion. I Helse Midt-Norge ble 41,8 prosent av pasientene med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus initielt vellykket gjenopplivet.

Det er publisert på flere kvalitetsindikatorer innen prehospital akuttmedisin. Resultatene finner dere på helsenorge.no.