Nyhets- og infotavle

Fagsymposium om felles faglige retningslinjer

Fagsymposium om felles faglige retningslinjer

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0


Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) inviterer i samarbeid med Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten Midt-Norge (FAMN) og Helse Midt-Norge HF til et fagsymposium om felles faglige retningslinjer for ambulansetjenesten.

Bakgrunn:
Ambulansetjenestene i Norge bruker hvert år betydelige ressurser på å utvikle og vedlikeholde faglige/operative retningslinjer, prosedyrer, manualer og håndbøker. Innføring av funksjonalitet for prehospital EPJ vil kreve en betydelig samordning av faglige prodedyrer og enighet om begreper og terminologi, blant annet for å kunne innhente valide data til kvalitetssikring og forskning. Det er samtidig en utfordring å sikre at retningslinjer og prosedyrer til en hver tid er oppdaterte og basert på beste tilgjengelige evidens.

NAKOS og FAMN har gjennom flere år samarbeidet om utvikling av evidensbaserte faglige prosedyrer/retningslinjer for ambulansetjenesten, og ønsker nå å invitere til en nasjonal dialog om en fremtidig felles plattform for arbeidet med det faglige fundament og kvalitetssikring av landets ambulansetjenester.

Målgruppe: Ambulanseledere og medisinske rådgivere ved landets ambulansetjenester, fagdirektører i helseforetakene, saksbehandlere med ansvar for prehospitale akuttmedisinske tjenester i de regionale helseforetakene, akuttmedisinske forskere, helsemyndigheter, nasjonale tjenester med ansvarsområder innen akuttmedisin utenfor sykehus.

Program: Erfaringer fra arbeidet med felles faglige retningslinjer i Helse Midt-Norge, RHF, evidensgrunnlag, metodevalg, beslutningsstøtte og EPJ. Paneldebatt.

Det vil bli servert en lett lunsj ca. klokken 12.00.

Tid: Torsdag 1. desember 2016, kl. 10.00 - 15.30

Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Påmelding: Bindende påmelding sendes på e-post til postmottak@nakos.no NB! Det bes om samlet påmelding fra den enkelte enhet/avdeling/organisasjon.

Det er begrenset antall plasser og arrangørene forbeholder seg retten til å prioritere deltakere innen målgruppen.

Påmeldingsfrist: 11.11.16.

Bekreftelse på påmelding og endelig program sendes ut i uke 46.

Det er ingen deltakeravgift.