Nyhets- og infotavle

Årsrapport fra Norsk hjertestansregister

Årsrapport fra Norsk hjertestansregister

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

I dag ble resultatene fra hele 54 medisinske registre presentert med Helse- og omsorgminister Bent Høie til stede i Helsedirektoratets lokaler i Oslo.

Norsk hjertestansregister, som ligger under NAKOS, kunne vise til at 17 av 19 foretak leverte inn data i 2015. Det ble rapportert inn 2537 tilfeller av uventet hjertestans utenfor sykehus, der behandlingen ble startet av tilstedeværende eller ambulansepersonell. Rapporten kan leses i sin helhet på kvalitetsregistre.no.