Nyhets- og infotavle

Olsen forsvarte sin avhandling

Olsen forsvarte sin avhandling

par Nora Seland Omnes,
Nombre de réponses : 0

Tirsdag forsvarte cand.med. Jan-Åge Olsen sin avhandling, "Prehospital cardiopulmonary resuscitation with a mechanical chest compression device with load-distributing band - New Insights, for graden philosophiae doctor (ph.d).

Olsen jobbet ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) til sommeren 2015, før han byttet arbeidssted og spesialitet til Radiumhospitalet og onkologi. Hovedveilederen hans har vært seniorforsker ved NAKOS, Lars Wik.

Sammendrag av avhandlingen
Omlag 3000 mennesker får hjertestans i Norge hvert år, og man estimerer at ca. 300 overlever. I henhold til retningslinjene for gjenopplivning er manuell hjerte-lunge-redning anbefalt, men det er dokumentert at kvaliteten på behandlingen som ofte gis ikke er god nok. For å øke overlevelsen er det viktig med god kvalitet.

I sin avhandling har Jan-Åge Olsen og medarbeidere vist at god kvalitativ standard manuell hjerte-lunge-redning, er like bra som å bruke en maskin til å utføre hjerte-lunge-redning utenfor sykehus. I de tilfellene man måtte utføre brystkompresjoner i mer enn 16,5 minutter, ble det bedre overlevelse ved bruk av maskin enn manuell hjerte-lunge-redning. Å gi elektrisk støt gjennom hjertet ved hjertestans er en behandling for utvalgte pasienter.

Retningslinjer har de siste årene fokusert på å korte ned tiden fra siste brystkompresjon til sjokket gis. Med en maskin kan man gi sjokket samtidig som pasienten får brystkompresjoner. Dette ble studert, og man fant ut at dette ikke var med på å gi et høyere antall vellykkede sjokk, sammenlignet med å ha en brystkompresjonspause. Tidligere studier med manuell hjerte-lunge-redning har vist at man får en høyere andel vellykkede sjokk jo kortere pausen er fra siste kompresjon til sjokket gis. Pasientene i vår studie som fikk manuell hjerte-lunge-redning, hadde ikke en høyere andel vellykkede sjokk jo kortere pausen var.

Studiene ble gjennomført i Houston, Fox Valley og Hillsborough County, USA, Nijmegen, Nederland og Wiwn, Østerrike.