Nyhets- og infotavle

Akuttmedisin - når minuttene teller

Akuttmedisin - når minuttene teller

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

NAKOS arrangerer, i samarbeid med Prehospital klinikk og Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, OUS-symposiet "Akuttmedisin - når minuttene teller" 2. - 3. november 2017.

Målgruppen for symposiet er allmennpraktikere, leger under utdanning og spesialisering, sykepleiere, fysioterapauter og annet helsepersonell.

Påmelding og læringsmål