Nyhets- og infotavle

Nye resultater fra prehospitale kvalitetsindikatorer

Nye resultater fra prehospitale kvalitetsindikatorer

by Nora Seland Omnes -
Number of replies: 0

Norsk hjertestansregister har publisert nye resultater fra to kvalitetsindikatorer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Kvalitetsindikatorene er "Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende" og "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans".

I Norge fikk fire av fem pasienter med hjertestans utenfor sykehus hjerte-lungeredning (HLR) før ambulansen ankom i siste tertial (september - desember) 2016. For hele 2016 fikk 83 % HLR. Medisinsk nødtelefon (AMK) har en stor betydning for å holde denne andelen høy. AMK hjelper innringer å kjenne igjen hjertestans og instruerer innringer i å starte HLR.

Nordlandssykehuset HF og Helse Sør-Trøndelag HF er på topp med 90 % på rapportert forekomst av HLR før ambulansen ankommer. Alle helseforetakene i Norge rapporterer at over 70 % får HLR før ambulansen kommer, og vi er dermed et av landene i Europa med høyest andel HLR av tilstedeværende!

Stabile tall
Nesten en tredjedel av pasientene med hjertestans utenfor sykehus ble vellykket gjenopplivet i siste tertial (september - desember) 2016. Tallene holder seg stabile, selv om antallet ambulansetjenester som rapporterer til Norsk hjertestansregister har økt. Registeret samler nå inn data fra alle helseforetak i Norge.

Les mer om resultatene på helsenorge.no.

(Redigert av NAKOS Portal Administrator - orginalinnlegg tirsdag, 12. september 2017, 14:48)