Nyhets- og infotavle

Akuttmedisin - når minuttene teller

Akuttmedisin - når minuttene teller

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

Rundt 150 deltakere var forrige uke samlet da NAKOS var hovedarrangør for det tradisjonelle OUS-symposiet med temaet ”Akuttmedisin - når minuttene teller”.

Årets symposium speilet det fruktbare, tverrfaglige samarbeidet som er etablert i sykehuset rundt pasienter med livstruende akuttmedisinske tilstander. Fokuset lå på hvordan vi kan bli bedre, og på hvor viktig det er å formidle kunnskap og også lære opp befolkningen.

Kjeden som redder liv
Professor og anestesilege Jo Kramer–Johansen ved Universitetet i Oslo og NAKOS, ledet deltagerne gjennom det to dager lange arrangementet. Foredragsholderne besto av erfarne seniorer og unge stipendiater med spennende nye forskningsprosjekter. Innleggene var delt inn i bolker med hvert sitt tema knyttet til akuttmedisin. NAKOS og Hjertestansregisteret presenterte seg selv og sitt arbeid i første del av arrangementet. Daglig leder ved NAKOS, Jan Erik Nilsen, snakket blant annet om hvor viktig det er med kompetanse i alle ledd og om gjennomgangstemaet for hele symposiet, nemlig kjeden som redder liv. Dagen fortsatte med temaene beredskap og triage, og ble avsluttet med innlegg om medisinsk nødmeldesentral.

Dag to startet med flere innlegg om CBRNE for allmennpraksis etterfulgt av ”Hjertestans – forskning som redder liv”. Videre fulgte Luftambulansetjenesten med innlegg om transport og luftveishåndtering, før det hele ble avsluttet med temaet ”Blåsløyfer i Helse Sør-Øst”.