Nyhets- og infotavle

Prosjektstillinger ved NAKOS

Prosjektstillinger ved NAKOS

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0
NAKOS mottar regelmessig ulike oppdrag fra helsemyndigheter, kommuner og helseforetak. Dette kan være utredninger, undersøkelser, kunnskapsoppsummeringer og lignende, innen ulike områder av de akuttmedisinske fag- og tjenesteområdene. Vi ønsker derfor kontakt med personer som er interessert i prosjektstillinger ved vår kompetansetjeneste. NAKOS representer et aktivt fag- og forskningsmiljø, med høy akademisk kompetanse innen akuttmedisinsk forskning, utvikling og drift av medisinske kvalitetsregistre, nettbasert undervisning og utvikling av kvalitetsindikatorer og evidensbaserte retningslinjer.

Ønskede kvalifikasjoner
Utdanning og erfaring innen ett eller flere av følgende områder; medisin og helsefag, IKT, prosjektledelse. Det ønskes også kompetanse innen litteratursøk og arbeid med databaser.
Det stilles store krav til muntlig og skriftlig uttrykksevne, i både norsk og engelsk språk.

Hvis du er interessert i prosjektstillinger ved NAKOS, så send inn din CV med noen ord om deg selv og dine faglige interesseområder. E-postadresse: Postmottak@nakos.no
Merk e-posten; «prosjektstilling». Vi tar kontakt med aktuelle kandidater når vi har ledige stillinger.