Nyhets- og infotavle

Spørreundersøkelsene om ambulansesikkerhet og nødnett

 
Bilde av NAKOS Portal Administrator
Spørreundersøkelsene om ambulansesikkerhet og nødnett
av NAKOS Portal Administrator - mandag, 30 april 2018, 15:06
 

Bakgrunn

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og ambulansetjenesten anser bilkjøring generelt og utrykningskjøring spesielt som risikofylt.

Gjennom flere år har det blitt arbeidet på flere arenaer nasjonalt for sikrere ambulansekjøretøy og for å høyne ambulansesikkerheten.

I 2012 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for å kartlegge sikkerhetskulturen i ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus (publisert i Ambulanseforum 3/2013), og nå ønsker man å utføre en tilsvarende nasjonal undersøkelse.

På bakgrunn av svarene i undersøkelsen vil man kartlegge status per 2018, samt utarbeide en plan for det videre arbeidet med sikrere utforming av ambulansepåbygg og tryggere bruk av ambulansekjøretøyene.

I tillegg ønsker Helsedirektoratet å gjennomføre en kartlegging av opplæring og bruk av nødnett ved landets ambulansetjenester. Dette gjør man nå fordi alle landets ambulansetjenester har implementert nødnett og har nå erfaring med bruk.

Spørsmål eller innspill vedr. undersøkelsen sendes til: geen@ous-hf.no

Helsedirektoratet oppfordrer målgruppen til å delta i undersøkelsen.

Undersøkelsen er helt anonym og frivillig.