Nyhets- og infotavle

Systematisk førstehjelpsopplæring vil øke overlevelsen

Systematisk førstehjelpsopplæring vil øke overlevelsen

av Siw Lilly Osmundsen -
Antall svar: 0

Tidsskrift for Den norske legeforening publiserte i dag artikkelen "Sammen redder vi liv" om den nasjonale dugnaden for å øke fokuset på befolkningen som første ledd i den akuttmedisinske kjeden.  Befolkningen er en særlig viktig aktør for økt overlevelse ved tidskritiske hendelser utenfor sykehus. Gjennom å styrke førstehjelpsopplæringen ved gjentatt og systematisk opplæring vil befolkningen bli bedre i stand til å yte livreddende førstehjelp.

Kvalitetsregistrene, herunder Norsk hjertestansregister, er en viktig del av grunnlaget for å kunne forbedre tiltakene som blir gjort. Også Hjertestarterregisteret 113.no nevnes som et tiltak for økt overlevelse.

Les artikkelen her

Logo for Sammenredderviliv