Nyhets- og infotavle

Stipendiat innen behandling av hjerneslag i medisinsk nødmeldetjeneste - samarbeid mellom OsloMet og OUS

Stipendiat innen behandling av hjerneslag i medisinsk nødmeldetjeneste - samarbeid mellom OsloMet og OUS

av Siw Lilly Osmundsen -
Antall svar: 0

Her er en flott mulighet for deg som ønsker å forske på håndteringen av hjerneslag 

Prosjektets formål er å utforske faktorer som påvirker AMK-operatørers håndtering av henvendelser om mistenkt hjerneslag. Både kvalitative og kvantitative metoder vil tas i bruk under gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er behandlet av regional etisk komite og datahåndteringen gjennomføres etter tilrådning fra personvernombudet ved OUS. Prosjektet gjennomføres samtidig med et prosjekt i ambulansetjenesten og nevrologisk avdeling ved OUS som inkluderer innovativ bruk av elektroniske hjelpemidler for undersøkelse og kommunikasjon mellom ambulansepersonell og nevrolog. I samarbeidsprosjektet er det allerede ansatt to ph.d.-stipendiater og stipendiaten vil bli del av et tverrfaglig og tverrprofesjonelt forskningsmiljø med høy aktivitet.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Prehospital klinikk; NAKOS, avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste og ambulanseavdelingen, OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, Stiftelsen Norsk luftambulanse (SNLA), Høgskolen i Østfold og OUS Nevrologisk klinikk.

Søknadsfristen er 6. november 2019

Gå til stillingsannonsen