Nyhets- og infotavle

Revidert veileder på høring

Revidert veileder på høring

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

Nasjonal veileder for masseskadetriage er nå revidert og sendt ut på høring. NAKOS har som grunnlag for revisjonen utarbeidet rapporten "Masseskadetriage - en kartlegging av triagesystemer for håndtering av alvorlige hendelser og katastrofer".

Rapporten gir en innføring i grunnleggende prinsipper for masseskadetriage og en oversikt over de ulike triagesystemene. Basert på en omfattende litteraturgjennomgang, og erfaringer med bruk av veilederen, tar rapporten blant annet for seg følgende temaer:

  • Masseskadetriage ved hendelser som involverer barn
  • Etiske problemstillinger er knyttet til masseskadetriage med spesiell omtale av hastegraden "Avvente"
  • Bruk av merkeutstyr
  • Evidensgrunnlaget for masseskadetriage. Finnes det systemer som er bedre enn andre?
  • Erfaringer med bruk av veiledere


Nasjonal veileder for masseskadetriage ble første gang ble utgitt av Helsedirektoratet i 2013. Veilederen var en viktig milepæl i utviklingen av oppdaterte retningslinjer og planverk for helsetjenestens håndtering av store hendelser med mange skadde.