Nyhets- og infotavle

HLR og Covid-19

HLR og Covid-19

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

Selv om det er mye om smitte i media, må vi opprettholde vår gode behandling av andre livstruende sykdommer. Ved hjertestans ringer du 113 og får råd om hjerte-lunge-redning (HLR). Har du lært HLR med kompresjoner og ventilasjoner, er det den beste behandlingen du kan gi. For å redusere bekymring hos livredderne og samfunnsbelastningen ved unødig karantene, anbefaler NAKOS at sykehusene må legge til rette for at livredderne kan få informasjon om pasientens smittestatus straks den foreligger.

Anbefaling fra Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd når det kommer til HLR og mistenkt eller påvist smitte av Covid-19.