Nyhets- og infotavle

Viktig informasjon til allmennleger og legevakt om vurdering av Covid-19 pasienter

 
Bilde av Nora Seland
Viktig informasjon til allmennleger og legevakt om vurdering av Covid-19 pasienter
av Nora Seland - mandag, 30 mars 2020, 09:55
 

Se vedlegg.

(Redigert av NAKOS Portal Administrator - orginalinnlegg mandag, 30 mars 2020, 09:55)