Nyhets- og infotavle

Ny digital utgave av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp

Ny digital utgave av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

NAKOS har gjennom de siste ukene arbeidet med en hasterevisjon av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN). Ny versjon er nå ferdigstilt og klar for distribusjon.

Bakgrunnen for dette arbeidet er den pågående Covid-19 pandemien, som har medført et akutt behov for tilgang til en digital versjon, av blant annet smittevernsmessige hensyn.

NIMN versjon 4.1 presenteres som et interaktivt PDF-dokument. Dette innebærer en del ny funksjonalitet i form av et "navigerbart" dokument med aktive menyknapper, kryssreferanser og aktive lenker.

Nettkurs
Et nettbasert opplæringsprogram som omhandler endringer og nyheter i NIMN versjon 4.1 ligger nå tilgjengelig på portalen. Kurset er åpent for alle og du finner det her.

Helsedirektoratet er den formelle rettighetshaver til NIMN, og har delegert det faglige ansvaret for revisjon og utvikling av verktøyet til NAKOS. Oppdaterte versjoner vil kun distribueres direkte fra NAKOS.