Nyhets- og infotavle

Ny versjon av digital medisinsk indeks

Ny versjon av digital medisinsk indeks

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) har nå kommet i ny digital versjon. NIMN versjon 4.2 er tilgjengelig for nedlasting.

Den største endringen i den nye versjonen er at de engelske støttetekstene nå er oppe på samme nivå som hoveddokumentet. Tekstene er justert og skrivefeil er rettet. Sidene er interaktive, hyperkoplinger og kryssreferanser er aktivert. Ved bruk av kryssreferanser blir man ført videre i sidene med engelske støttetekster. I hoveddokumentet er det gjort mindre endringer.

Helsedirektoratet er den formelle rettighetshaver til NIMN, og har delegert det faglige ansvaret for revisjon og utvikling av verktøyet til NAKOS. Oppdaterte versjoner vil kun distribueres direkte fra NAKOS.