Nyhets- og infotavle

Da er oppgradering fase 1 gjennomført

Da er oppgradering fase 1 gjennomført

von NAKOS Portal Administrator -
Anzahl Antworten: 0

Vi vil i ukene fremover justere og tilpasse den nye løsningen. På en såpass stor oppgradering vil det altid være behov for for tilpassinger og endringer.

Ber derfor om forståelse for dette.

MVH

Portaladmin NAKOS