Nyhets- og infotavle

Autogenerert e-post

Autogenerert e-post

by Nora Seland Omnes -
Number of replies: 0

Flere har mottatt en e-post om å ta nødnett-kurset på nytt. Her har det dessverre skjedd en feil da det ble testet på utviklingsportalen. Dette førte til flere autogenererte e-poster.

E-posten er ikke spam og dere trenger ikke å ta kurset på nytt. Vi beklager veldig.