Nyhets- og infotavle

Tilførsel av luft til skredofre

Tilførsel av luft til skredofre

ved Nora Seland Omnes -
Antal besvarelser: 0

- Noe så enkelt og banalt som å tilføre luft kan redde liv, sier Lars Wik, overlege og seniorforsker ved NAKOS.

I samarbeid med Fjellmedisinsk forskningsgruppe ved Haukeland universitetssykehus og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus, har Wik gjennomført en studie om tilførsel av luft til skredofre.

Nitten friske, frivillige studenter fikk gravd ned hodet sitt i snøen i en luftlomme. Studentene tok sine egne kontroller underveis.
En gang fikk de tilført luft rett foran nesen og en gang ikke. De fikk ikke beskjed om når det ble gjort.

- Det ble så gjort målinger som ikke har vært gjort tidligere, forteller Wik. Ved å tilføre luft slipper personen å puste inn så mye av egen utåndingsluft. Dette kan være med på å redde liv.

Resultatene ble publisert i Resuscitation.