Nyhets- og infotavle

Vil du delta i en spørreundersøkelse om bruk av tvang ved sikring av pasienter under ambulansetransport?

Vil du delta i en spørreundersøkelse om bruk av tvang ved sikring av pasienter under ambulansetransport?

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Det utføres i disse dager en undersøkelse i regi av OsloMet ved  Nina Øye Thorvaldsen, universitetslektor ved OsloMet er prosjektleder, og Kristin Häikiö, førsteamanuensis ved OsloMet som er ansvarlig for forskningsprosjektet.

De skriver blant annet dette om prosjektet:

På sikt ønsker vi å utarbeide råd eller en retningslinje for hvordan ambulansepersonell og politi med hjemmel i lovverket kan håndtere og fysisk sikre personer som motsetter seg transport på en slik måte at både følgepersonells og pasients sikkerhet og verdighet ivaretas. Å ha kunnskap om omfanget vil ha betydning for muligheten til å påvirke faglig og politisk. På sikt er det ønskelig å registrer hendelser som beskrevet i elektronisk pasientjournal (EPJ) for å få et bedre og bredere bilde av hvor ofte slike hendelser inntreffer.

Link til undersøkelsen (evt QR kode til høyre):  https://nettskjema.no/a/221066 

Du kan lese mer om prosjektet i vedlegget under.