Nyhets- og infotavle

Fagsymposium om forskning, innovasjon og utvikling innen førstehjelp, akuttmedisin og redningsberedskap

Fagsymposium om forskning, innovasjon og utvikling innen førstehjelp, akuttmedisin og redningsberedskap

av Nora Seland Omnes -
Antal svar: 0

Bli med på fagsymposium mandag 29. august! Programmet vil sette søkelys på aktuell forskning, innovasjon og fagutvikling innen akuttmedisin/prehospital akuttmedisin, akutt allmennmedisin, medisinsk nødmeldetjeneste, førstehjelp og beredskap (redningsberedskap, katastrofeberedskap/-medisin). Det vil bli presentert abstrakter fra aktuelle prosjekter, i tillegg til plenums- og paneldebatter.

Dato og tid: Mandag 29.08.22, kl. 09.00 - 17.00 (registreringen åpner kl. 08.30).

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Følgende organisasjoner står bak møtet og deltar i programmet:

  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin - Norce (NKLM)
  • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume)
  • Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
  • Nasjonal kompetansetjeneste for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
  • Forsvarets sanitet (FSAN)
  • Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS)
  • Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK)
  • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)


Arrangementet er åpent for alle. Meld deg på her.

Møteavgift med dagpakke (inkluderer kaffe og noe å bite i ved ankomst, lunsj og ettermiddagskaffe) er kr. 895,-.

Ønsker du å delta med presentasjon av et prosjekt, send inn abstract innen 01.08.22 til e-post: jen@nakos.no (maks 1 A4-side). Forfattere som blir utvalgt til muntlig presentasjon vil få 10 minutter (7 min. presentasjon + 3 min. spørsmål/kommentarer).

Velkommen!