Nyhets- og infotavle

Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp v.5.0

Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp v.5.0

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Det har vært jobbet mye med v.5.0 med stort nasjonalt engasjement og mange konstruktive innspill.

Lansering nærmer seg, og det vil følge med et opplegg for implementeringsstøtte (T-Læring*) her på www.nakos.no.

Her kan du lese om status på arbeidet pr dato, eller du kan laste den ned under.

Vi benytter begrepet "T-læring" som står for teknologistøttet læring. Dette er et bredere og bedre begrep enn det litt forslitte "e-Læring"