Nyhets- og infotavle

Nytt kurs om helsetjenestens og politiets ansvar for personer med psykisk lidelse

Nytt kurs om helsetjenestens og politiets ansvar for personer med psykisk lidelse

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Kurset omhandler hvordan helsetjenesten og politiet skal samarbeide om psykisk syke, og etatenes ansvar og oppgaver.

Det består av en teorigjennomgang og en pasienthistorie med påstander du må ta stilling til, og tar cirka 1 time. Du kan når som helst forlate kurset, og komme tilbake på samme sted neste gang du logger inn.

Kurset er utarbeidet av KoKom på bestilling fra Helse- og Politidirektoratet. Publisering og tilrettelegging ved NAKOS