Oversikt over prosjekter i Helgeland 2010- 2011Prosjektets navn:

Formål/beskrivelse:

Tidsrom:

Kontaktperson (navn, e-post):

Pasienter med skader i et helseforetak med spredt bosetting – omfang, behandling, transport og utfall.

Vi ønsker å kartlegge omfanget og alvorlighetsgraden av skader på Helgeland. Vi vil se på hvilke skader som håndteres prehospitalt og hvilke som transporteres inn til sykehus. Vi ønsker å se på hvilken type behandling som gjøres på lokalsykehus og hvilke pasienter som overføres til høyere nivå. Endelig ønsker vi spesielt å fokusere på tidsbruken i denne behandlingskjeden.

2008

Svein-Arne Monsen

Svein.arne.monsen@sasyk.nl.no

Supporting lay bystanders during out-of-hospital cardiac arrest - comparison of video calls and audio calls for instructions and supervision

Evaluering av telemedisinske hjelpemidler i akuttmedisin


Mats Gilbert

Mats.gilbert@unn.no


Senest ændret: lørdag den 22. februar 2014, 13:55