Oversikt over prosjekter i Stavangerområdet 2010- 2011


Prosjektets navn:

Formål/beskrivelse:

Tidsrom:

Kontaktperson (navn, e-post):

CPAP og Kols studie

Lage undervisningsprogram for å øke kunnskap, samordne indikasjoner og prosedyrer. Innsamling av registrete data for å undersøke effekten av CPAP behandling spesielt på KOLS, men også for andre indikasjoner der det foreligger lite dokumentasjon på effekt

2008 - ? (ikke satt sluttdato enda)

Kjetil Torgeirsen – kjetil.torgeirsen@dabb.no

Tesfaye Madebo – mate@sus.no


Senast ändrad: lördag, 22 februari 2014, 13:55