Oversikt over prosjekter i Bergen 2010- 2011


Overlevere etter hjertestans

Kapillærlekkasje og væskebalanse ifm nedkjøling hos overlevere etter hjertestans, kognitiv funksjon, endetidal CO2, alternativ elektrodeplassering,

2008-

Bård Heradstveit:

baeh@helse-bergen.no

Pasient sikkerhet

Sjekkliste bruk, anestesirelatert til luftveishåndtering , prehospitalt ifm kuvøsetransport, kartlegge uheldige hendelser

2008-

Øyvind Thomassen: oeyvind.thomassen2@helse-bergen.no

Laryngealtube (LTS) som luftveis-metode prehospitalt

Retrospektiv studie med > 400 LTS brukt på hjertestanspas. Evaluere bruk og komplikasjoner.

2009-

Jon-Kenneth Heltne: jon-kenneth.heltne@helse-bergen.no

Intraossøs tilgang hos kristisk syke og skadde

7 års materiale fra HEMS i Bergen, evaluering av 3 ulike metoder brukt i vår tjeneste.

2010-

Geir A. Sunde: geir.arne.sunde@helse-bergen.no

Prehospital innpakning av hypoterme pasienter

Studie hvor 3 vanligste metoder for hypotermi profylakse sammenlignes, i samarbeid med NTNU

2009-2010

AMS Bergen


Sist endra: laurdag , 22 februar 2014, 13:55