Oversikt over prosjekter i Vestre Viken 2010- 2011Prosjektets navn:

Formål/beskrivelse:

Tidsrom:

Kontaktperson (navn, e-post):

SAMLOK

Samlokalisering av AMK 110, og 112 Sentralene

2005? => Implementert mars 2010

Anita Rise Pedersen

EPJ i Vestre Viken

Utvikling og implementering av elektronisk pasientjournal i ambulansetjenesten

2005=> ? implementeres 2010

Arne Aas Karlsen

OJT

Desentralisert kollegaveiledning i ambulansetjenesten

Uke 6 2010-

Uke 47 2010

Roar Ask

Roar.ask@vestreviken.no

Sist endret: Saturday, 22. February 2014, 13:55