Felles løsninger

Opplæringsansvarlige for ambulansetjenester fra hele landet var til stede da den første nettverkssamlingen for administratorer på Nakosportalen ble avholdt i forrige uke.

Bakgrunnen for møtet var å bringe ressurspersoner sammen og jobbe mot felles løsninger. Målet er å utvikle dagens plattform for teknologistøttet læring, kommunikasjon og kvalitetssikring videre. Portalen fungerer i dag som felles løsning for de fleste ambulansetjenestene i landet. Portalen er et godt verktøy for samhandling og ressursdeling.

- Nettverksgruppen er viktig for arbeidet mot nasjonale standarder, sier seniorrådgiver og portalansvarlig i Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS), Lars Didrik Flingtorp. Denne gruppen består av de personene som i hverdagen forvalter fag- og kvalitetssikring. Gruppen representerer en uvurdelig kompetanse, sier han.

Dele kompetanse
- Nakosportalen er et viktig verktøy for oss. Den samler folk, noe som er spesielt viktig for oss fra grisgrendte strøk forteller Egil Løken som jobber som kompetansesjef i Prehospital divisjon ved Sykehuset Innlandet. Han forteller at de bruker portalen til faginformasjon, resertifisering og kurs. Han ønsker å fremheve og takke Flingtorp for god hjelp.

-Det er viktig å møtes for og dele kompetanse, sier Løken. Vi må utnytte hverandres ressurser og delingsmoduset legger opp til en bra fremtid når det gjelder fag, avslutter han.

NettverksgruppaSAMARBEID: Deltakere fra nord til sør var samlet til nettverksmøte på Gardermoen.
Sist endret: Saturday, 22. February 2014, 13:55