Medikamentkort tiltaksbok ambulanse (2021)

Endring - bruk av Midazolam ved krampeanfall. Se ny prosedyre

Klikk på Medikamentkort tiltaksbokOppdatert 2021.pdf for å vise filen.