Legemidler - Håndtering av A og B-preparater i ambulansetjenesten