Dokumentasjon for mellomlagring og innlevering av A og B preparater til apotek