Administrering av intramuskulær injeksjon i setet (VAR)

Klikk på https://www.varnett.no/portal/procedure/7872/14 for å åpne ressursen.