Administrering av subkutan injeksjon med lavmolekylær heparin (VAR)

Klikk på https://www.varnett.no/portal/procedure/7781/14 for å åpne ressursen.