Legemiddelregning 7 Tid og tidsintervaller (Thor Albriktsen, NTNU)

Klikk på https://www.youtube.com/watch?v=STfsvNNLV18 for å åpne ressursen.