Basale smittevernrutiner SI

Her inngår håndvask og hånddesinfeksjon

Klicka på http://ek.sihf.no/docs/pub/dok09194.pdf för att öppna resurs