Sanitetsportalen for militære styrker!
Portalen vil hovedsaklig bli utprøvd med tanke på å innføre standardiserte prosedyrer, godkjenninger og sertifiseringer.