Samling av operative kurs der noen kan være beregnet for personell på tvers av etatene politi, brann og helse.

 

Dette kurset er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen, Oslo Brann og redningsetat, Politiet og Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus. Noen begreper i kurset er derfor basert på lokale prosedyrer og rutiner.
Kurset vil uansett gi en grunnforståelse for hvilke utfordringer man står overfor, og etatenes ansvarsområder/ oppgaver ved slike hensdelser.
Kurset skal bidra til å gi et grunnlag for å heve læringsutbyttet av øvelser med tunnelulykker.

For å komme inn på kurset velger du tilhørighet  under og klikker på denne.