Samling av operative kurs der noen kan være beregnet for personell på tvers av etatene politi, brann og helse.

 

Dette er et kurs for innsatspersonell for alle etatene innen området ulykker i tunnel.
Kurset skal gi en grunnforståelse for hvilke utfordringer man står overfor, etatenes ansvarsområder/ oppgaver og nivåsetting av ulykken.
Kurset skal gi et grunnlag for å heve læringsutbyttet av øvelser med tunnelulykker.

For å komme inn på kurset velger du tilhørighet  under og klikker på denne.