Najonalt HLR-koordinatorforum

Nasjonalt HLR-koordinatorforum ble etablert januar 2013 og består av utnevnte representanter fra Helseforetakene i Norge.

Nasjonalt HLR-koordinatorforum vil arbeide for å være et ressursforum:
som utveksler erfaringer om opplæring innen HLRsom gir faglige innspill til NRR's ulike kurskonseptfor å implementere NRR's ulike kurskonsept i helseforetakenefor å etablere lokale kvalitetsregistre som innhenter data til Nasjonalt Hjertestansregister


Styre:


Navn
Rolle
Arbeidssted
Mailadresse Telefonnummer
 
Kjetil Nilsen            
Leder  
Nordlandssykehuset HF           
kjetil.nilsen@nordlandssykehuset.no
90843130
 Anne Siri
Rokvam
 Nestleder OUS HF
uxarok@ous-hf.no
99358406
         
         
Kjetil Nilsen*      

Kristin Flatlandsmo   Diakonhjemmet sykehus   kristin.flatlandsmo@diakonsyk.no
Vivi Haavik Tønnesen  Sørlandet sykehus HF      vivi.tonnessen@sshf.no
*           
*=kontaktpersoner

Koordinatorforums deltakere ser du ved å klikke her

Lukket område for koordinatorforum. Tilgangsnøkkel administreres av styret.