eLæringsportal for Salten Brann IKS.

(Under utvikling 2015)

 

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap som har det brannfaglige ansvaret for følgende kommuner i Salten:

Gildeskål kommune, Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Bodø kommune, Sørfold kommune, Hamarøy kommune, Steigen kommune og Meløy kommune.

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen innen Salten Brann IKS med sine godt og vel 300 tilsatte, og har sine medarbeidere i alle kommuner som er en del av Salten Brann IKS, dvs. spredt over et slokkeområde som er totalt noe over 11.250 km2.

Det er beredskapsavdelingen som har ansvaret og ivaretar brannvesenets direkte innsats ved brann, ulykker og akutt forurensning av miljøet.

I tillegg ligger 110-sentralen for Nordland og deler av Sør-Troms i Bodø. 110-Bodø er fagsentral for 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms. Hovedoppgavene til 110-Bodø er mottak og betjening av nødsamtaler og andre alarmer, varsling og utalarmering av innsatsmannskaper og støtte til- og blant annet logging av innsatser.

 

Veiledning for opprettelse av konto og innlogging: Veiledning

Om Salten Brann IKS på NAKOS

 

Kursportal for alarmsentraloperatører 110 Nordland

Kursportal for Beredskapsavdelingen Salten Brann IKS.

Velkommen til regionalt nødnettkurs for alle brannmannskaper tilknyttet 110-Nordland

Nettkurset er den teoretiske delen av opplæringen i nødnettet og er obligatorisk for alle brannvesenets brukere av Nødnett.

Her finner du åpne kurs som er tilgjengelig for alt personell i 110 Nordland sitt område.

RO3 dronepilot - Utdanning i regi av Andøya Spacesenter.