eLæringsportal for Salten Brann IKS.

(Under utvikling 2015)

 

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap som har det brannfaglige ansvaret for følgende kommuner i Salten:

Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen innen Salten Brann IKS med sine godt og vel 300 tilsatte, og har sine medarbeidere i alle kommuner som er en del av Salten Brann IKS. Det er beredskapsavdelingen som har ansvaret og ivaretar brannvesenets direkte innsats ved brann, ulykker og akutt forurensning av miljøet.

I tillegg ligger 110-sentralen for Nordland i Bodø. 110 Nordland er fagsentral for 41 kommuner i Nordland og Sør-Troms. Hovedoppgavene til 110 Nordland er mottak og betjening av nødsamtaler og andre alarmer, varsling og utalarmering og støtte til innsatsmannskaper samt logging av innsatser.

 

Veiledning for opprettelse av konto og innlogging: Veiledning

Om Salten Brann IKS på NAKOS

 

Velkommen til regionalt nødnettkurs for alle brannmannskaper tilknyttet 110 Nordland

Nettkurset er den teoretiske delen av opplæringen i nødnettet og er obligatorisk for alle brannvesenets brukere av Nødnett.

Kursportal for alarmsentraloperatører 110 Nordland

Her ligger i hovedsak instruksjonsvideoer og annet undervisningsmateriell. Formålet er å gi mannskapene mulighet til fordypning, samt til støtte ved øvelser. 

Kursportal for Beredskapsavdelingen Salten Brann IKS.

Her finner du åpne kurs som er tilgjengelig for alt personell i 110 Nordland sitt område.

RO3 dronepilot - Utdanning i regi av Andøya Spacesenter.