Emneoversikt

 • Åpen kursportal 110 Nordland

  Hei og velkommen til 110 Nordland sin åpne kursportal. Kursportalen er for både heltids- og deltidspersonell i 110 Nordland sitt område. 

  Her samler vi kurs som kan være nyttig for deg som ønsker faglig utvikling eller repetisjon. 

  Bruk gjerne oppslagstavlen til forslag eller andre tilbakemeldinger. 

  Ha en super dag!

 • PLIVO

  Her finner dere området for brukeropplæring innen den tverretatlige implementeringen av "Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold" (PLIVO).

  I dette området ligger det et nettbasert forkurs (PLIVO grunnkurs) for alt operativt personell som normalt følges opp med oppmøtebasert standardisert trening som er den praktiske delen av opplæringen.

  Både godkjent teori på nett og dokumentasjon av den praktiske delen av kurset er en forutsetning for å kunne skrive ut kursbevis.

  Lykke til!

  • Strukturerte meldinger fra- og til 110 Nordland

   Dette er en innføring i bruken av strukturert melding fra- og til 110-sentralen. Her får du en gjennomgang i bruken av tiltakskortet H-E-N-S-P-E, som også er med i det regionale sambandsreglement. 

   Trykk på leksjonslinken (H-E-N-S-P-E) nedenfor for å starte innføringen.

   Kurset er ikke obligatorisk, men alle alarmsentraloperatørene ved 110 Nordland anbefales å ta dette. Fullfør også med "Test av kunnskap" etter endt kurs, så vil kurset bli liggende i din portefølje som fullført og bestått.

   Tiltakskort skal ligge tilgjengelig på hver operatørplass. 

  • RVR

   Velkommen til nettkurset i Restverdiredning (RVR). 

   Dette er et kurs for innsatsledere og utrykningsledere for å øke kunnskap om hva RVR er, og når man skal tenke og rekvirere RVR. Kurset er også en fin innføring for øvrige mannskaper som ønsker faglig påfyll.

  • Hurtigfrigjøring-Kjettingmetoden

   Norsk Luftambulanse har laget en flott animasjon på trinnene i hurtigfrigjøring ved bruk av kjettingmetoden.

   (Klikk på bildet for direkte tilgang) 

   • CBRNE-kurs for utrykningsetatene

    CBRNE-kurs for innsatspersonell er nå er åpnet.  

    Nettkurset tar sikte på å gi deg en oversikt over innholdet i "Håndbok for nødetatene -Farlige stoffer CBRNE".

    Boken inneholder retningslinjer for ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under utrykning og for de første 30 minuttene etter ankomst skadested.
    Håndboken skal være til hjelp i de første 30 minuttene på en hendelse med farlige stoffer. Boken er utgitt av Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB).

    • Brannteori

     Her har vi samlet videoleksjonene fra grunnkurs brannkonstabel. Kjekke leksjoner for å friske opp brannteorien i ledige stunder. 

    • Tunnellinnsats

     Dette er et kurs for innsatspersonell for alle etatene innen området ulykker i tunnel.
     Kurset skal gi en grunnforståelse for hvilke utfordringer man står overfor, etatenes ansvarsområder/ oppgaver og nivåsetting av ulykken.
     Kurset skal gi et grunnlag for å heve læringsutbyttet av øvelser med tunnelulykker.

     Ved å klikke her kommer du til kurssiden. 

     Dette kurset er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen, Oslo Brann og redningsetat, Politiet og Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus. Kurset er utarbeidet på en generell basis med tanke på uproblematisk gjenbruk i andre tjenester andre steder i landet. NAKOS har bidratt med tilrettelegging som interaktivt nettkurs.

      

     Primære målgrupper for kurset:

     • Operative ledere og innsatspersonell fra nødetatene
     • Operatører ved nød- og fagsentraler
     • Beredskapspersonell i Statens Vegvesen


     Formålet med kurset:

     • Bidra til enhetlig situasjonsforståelse
     • Bidra til likt handlingsmønster/rolleavklaring
     • Bidra til samordning av planverk mellom nødetater og Statens vegvesen
     • Helsevesenets organisering på skadestedet IS-2536

      Dette er et kurs til bruk ved implementering av veilederen.

      Kurset er nettbasert og kan stå alene som kunnskapsressurs, men bør følges opp med fysiske opplæringsaktiviteter som planspill, deløvelser og fullskala-øvelser.

      Klikk her for å ta kurset!

      • Helsepersonellets taushetsplikt – Rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

       Læringsmål:

       Opparbeide deg kjennskap til innholdet i IS-9-2015 om helsepersonellets taushetplikt vis a vis politiet. Denne ble publisert den 16 Juni 2015.

       Dette har vært et område som har vært vanskelig å håndtere for både politiet og helsepersonell.
       Justis- og Helsedepartamentet har derfor gått sammen og utarbeidet et rundskriv for å klargjøre noen aktuelle situasjoner.
       Fortsatt er dette et område som er juridisk krevende, men rundskrivet klargjør flere problemstillinger. Et viktig mål med kurset er at man tross alt kjenner til taushetslovgivningen og de utfordringer dette medfører.

       Under finner du en nett- tilpasset versjon av rundskrivet, samt en avsluttende test der du kan sjekke ut at du har fått med deg de viktigste momentene i rundskrivet.

       IS-9-2015 kan du laste ned her: Klikk!

       Kurset finner du her: Klikk!