Område for opplæring og informasjon til helsepersonell som er involvert i organdonasjon/ transplantasjon, eller for de som bare ønsker å lære mer om dette viktige emnet.

Åpner i løpet av 2024