Tilgang til kurset:
Har du brukerkonto på portalen logger du deg inn før du klikker du på den gruppen som best beskriver arbeidsforholdet 

Gjester kan klikke rett på kursnavnet for uregistrert tilgang uten dokumentasjon.

Sørg for at du er logget inn før du klikker på den fanen under som best beskriver ditt arbeidsforhold: 

Kurset omhandler hvordan helsetjenesten og politiet skal samarbeide om psykisk syke, og etatenes ansvar og oppgaver.

Det består av en teorigjennomgang og en pasienthistorie med påstander du må ta stilling til, og tar cirka 1 time. Du kan når som helst forlate kurset, og komme tilbake på samme sted neste gang du logger inn.

Du vil også finne relevante tilleggsressurser.

Under melder du deg på kurset ved å klikke på den gruppa du tilhører i din primære jobbrolle.

Helsevesen:

Annen tilhørighet: