Velkommen til området for Norske Redningshunder.

Her vil det utvikles diverse kurs og annet faginnhold.

Utvikles i løpet av 2018/2019