Felles teknologistøttet lærligeløp. Rammene er satt med henblikk på å dekke fagplanen på beste og mest effektive måte.

Pedagogiske metoder integrerer elementer fra "Web2.0" med interaktivitet mellom lærlinger, mellom HF og mellom lærere. Dette kan være i form av blogg, Wiki, gruppeoppgaver, webmøter og annet.

Oppsettet vil prøve å legge tilrette for at læringsutbyttet skal bli godt uansett om man har en perifer tjeneste sammenliknet med andre mer sentrale tjenester. Metoder tilpasses avstand.

Dedikert kompetansepersonell retter oppgaver, mens veileder følger opp i praksis på stasjonen.
Veileder har mulighet til å se på oppgaver og kommentarer fra den som retter. På denne måten kan lærlingeløpet optimaliseres med målrettet god oppfølging.

Velkommen til lærlingeløpet 2017-2019. For å komme inn benytter du nøkkel som du får av din lærlingeadministrator.

Dersom du er ny lærling som skal benytte lærlingeløpet i portalen, melder du deg inn med først å lage deg en bruker på portalen dersom du ikke har dette fra før.

Du vil få god informasjon fra din tjenestes opplæringsansvarlige på hvordan du skal benytte portalen underveis i lærlingeløpet.