E-læring

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

HDO HF ble stiftet 29. april 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDO arbeider i en kritisk disiplin hvor hvert sekund teller. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

For å sørge for sikker og stabil drift, samt å raskt løse brukernes utfordringer, er det viktig at vi i HDO

  • ivaretar vårt sterke kundefokus

  • har arenaer for kunnskapsdeling

  • har en organisasjonsstruktur som tydeliggjør ansvar og fremmer beslutningsevne

  • har robuste tjenester som dekker brukernes behov

  • er bevisst på at våre interne rutiner, som etterlevelse av ITIL, er grunnleggende for å tilby våre brukere sikker og stabil drift

Våre kunder gir oss tilbakemelding på at vi er løsningsorienterte og dedikerte. Vi vet at dette er viktig for å løse vårt samfunnsoppdrag. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med å videreutvikle vår kompetanse.

HDO skal være et verktøy for våre eiere gjennom å levere gode informasjons- og kommunikasjonsløsninger i det prehospitale miljøet og den akuttmedisinske kjede.

Område for deling av materiell og ressurser her kommer det mer info