Velkommen!

Norsk Førstehjelpsråd er en interesseorganisasjon for humanitære, private og offentlige virksomheter som har oppgaver innen faglig utvikling av-, opplæring i- og utøvelse av førstehjelp. Norsk Førstehjelpsråd skal arbeide for økt utbredelse av kunnskap og ferdigheter i førstehjelp for å øke overlevelsen ved alvorlig sykdom og skade. Norsk Førstehjelpsråd har 25 organisasjoner som medlemmer og en totalt medlemsmasse på mer enn 1,3 millioner mennesker i Norge.

Kontakt oss:

Norsk Førstehjelpsråd

Epost: post@norskforstehjelpsrad.no

Telefon: 24 02 22 20