Kategori for relevant opplæring knyttet til kjøreopplæring og sikkerhetsarbeid knyttet til dette.

Her vil du finne kurskonsepter som utvikles rundt myndighetskravene knyttet til 160.

Det første kurset vil bli publisert våren 2018

 

Et kurs for forberedelse til vedlikeholdskjøring (jfr. utrykningsforskriften Kap 9)

Du melder deg på kurset ved å klikke på den gruppa du tilhører under: