Kategori for relevant opplæring knyttet til kjøreopplæring og sikkerhetsarbeid knyttet til dette.

Her vil du finne kurskonsepter som utvikles rundt myndighetskravene knyttet til 160.

Det første kurset vil bli publisert våren 2018

 

Dette er repetisjonskurset fom 2022 som har funksjonalitet for å resette kurset slik at du får dokumentert siste gjennomføring.
Kursinnholdet er det samme som det tidligere kurset. Skal du ta kurset på nytt, velger du dette kurset.
Tar du dette repetisjonskurset gang nummer 2 eller fler må du huske å resette kurset ved å klikke på tannhjulet oppe til høyre og velg "Tilbakestill min kursfullføring".

Skal du ta kurset som en resertifisering velger du kurset over for å kunne dokumentere ny fullføring.

Et kurs for forberedelse til vedlikeholdskjøring (jfr. utrykningsforskriften Kap 9)

Du melder deg på kurset ved å klikke på den gruppa du tilhører under: